Tuli halu kirjoittaa rakkausriippuvuudesta. Samalla kun kirjoitan, selvitän asiaa myös itselleni ja annan sinulle tietoa, mistä voit hakea lisätietoa aiheesta. Kirjoitan tästä aiheesta useita osia. Aloitan käsitteen avaamisesta.

Kaikki olemme rakkaudesta riippuvaisia

Rakkaushan on asia, josta me kaikki olemme riippuvaisia. Vauvana olemme vanhempiemme rakkaudesta riippuvaisia, jotta jäisimme eloon, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tuolloin vanhempien rakkaus meitä kohtaan ilmenee huolenpitona, hellyytenä, tarpeisiimme vastaamisena ja turvallisuudestamme huolehtimisena. Myös aikuinen ihminen kaipaa rakkautta; toisen ihmisen hyväksyntää, läheisyyttä ja turvaa. Olemme kaikki siis jollain tapaa rakkausriippuvaisia, koska tarvitsemme yhteyttä toisiin, jotkut jopa Jumalaan, jonka kokee täydellisen rakkauden lähteenä.

Riippuvuus toisesta ihmisestä voi olla myös sairaalloista

Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan rakkausriippuvuudesta ns. kliinisessä mielessä. Kyllä, tiedossamme on, ettei sellaista termiä ole sairaus- ja diagnoosiluetteloissa. Eipä ole läheisriippuvuuttakaan. Silti se on olemassa. On olemassa jopa vertaistukiryhmiä rakkausriippuvaisille (SLAA=sex and love addicts). https://slaasuomi.wordpress.com/ sekä läheisriippuvaisille http://fincoda.blogspot.com/ Mutta ensin käyn läpi tuon rakkausriippuvuus-käsitteen.

SLAA-ryhmä sivustolla on 40 kohdan kysymyspatteristo, johon vastaamalla voi testata omaa riippuvuuttaan. Huomaan, että rakkausriippuvuus-termi täällä on hieman erilainen kuin esimerkiksi Pia Mellodyn kirjassa ” Facing love addiction. Giving yourself the power to change the way you love.” SLAA:ssa sekoittuvat nimensä mukaisesti romanttinen rakkausriippuvuus ja seksiriippuvuus. SLAA sivuilla on myös rakkausriippuvuuden 7 oiretta, jotka voit lukea suoraan sieltä. Mellodyn kirjassa kuvataan syvällisesti rakkausriippuvaisen henkilön kokemusmaailmaa, käyttäytymistä ja erityisesti sitä kehää, jota he toistavat kumppaninsa kanssa, joka yleensä on välttelevän kiintymystyylin omaava henkilö (love avoidant).

Rakkausriippuvuus vs. läheisriippuvuus

Pia Mellody laajentaa rakkausriippuvuuden käsitettä kaikkiin läheisiin ihmissuhteisiin (rakkaussuhteen sijaan). Rakkausriippuvaisen tyyli on ripustautuva ja sotkeentuva, olipa sitten kyseessä puoliso tai oma lapsi. Häiriintynyt tapa olla ihmissuhteissa aiheuttaa suunnatonta vaikeutta, kipua ja epäjärjestystä ihmisten välille. Toisaalta näin tapahtuu myös läheisriippuvaisten ihmissuhteissa. Mikä sitten erottaa nämä kaksi? Usein rakkausriippuvuus paljastuu vasta kun läheisriippuvuutta on hoidettu. Rakkausriippuvuus on siten jollain tapaa vakavampi tai syvempi pakonomaisen käyttäytymisen muoto ihmissuhteissa. Läheisriippuvaisilla on usein lisäksi muita addiktioita, joilla he turruttavat kivuliaita tunteita, kuten syömiseen liittyvät addiktiot, päihde- ja peliriippuvuudet tai seksiriippuvuus. Rakkausriippuvaisen kohde on toinen ihminen ja pakonomaisuus tässä ihmissuhteessa. Itse sanoisin, että näitä on hyvin vaikea erottaa toisistaan ja päällekkäisyyttä ilmenee.

Rakkausriippuvuuskin aiheuttaa kärsimystä

Vaikka nämä läheisyys-, läheis- ja rakkausaddiktit vaikuttavat hankalilta ihmissuhteissa, heillä on taustallaan hyvin kivulias hylkäämiskokemus varhaisimmissa ihmissuhteissa hoivaajiensa kanssa. Hylkääminen jättää kokemuksen arvottomuudesta sekä myöskin kyvyttömyyttä terveellä tavalla huolehtia omista tarpeista. Lapsi oppii toimimattomia tapoja olla ihmissuhteissa (esim. itse hylkäämään tai rikkomaan toisten rajoja). Lopuksi omastakin kokemuksesta voin todeta, että ihmissuhteisiin liittyvät addiktiot ovat hyvin vakavia, haitallisia ja jopa vaarallisia siinä määrin, että yksilöt ovat päätyneet riistämään hengen joko itseltään, tai koko perheeltä addiktioon liittyvän epätoivon vuoksi. Kärsimys on totta, myös tässä riippuvuuden muodossa.