Toipumisen edellytys on rehellisyys

Seksiriippuvaisten henkilöiden taipumus ja kyky valehdella on hämmästyttävää. Heidän puolisonsa joutuvat yhä uudelleen ja uudelleen kohtaamaan salattuja asioita ja niiden peitoksi kehiteltyjä valheita. Nyt kun kirjoitan tästä, sen tarkoitus ei ole parjata tai häpäistä addikteja. Kirjoitan tämän siksi, että se on tosiasia, fakta, joka on tarpeen ymmärtää keskeisenä teemana tässä häiriötilassa nimeltä seksiriippuvuus.

Puolisot ovat ihmeissään sen kanssa, kun uusia valheita paljastuu, vaikka addikti olisi vannonut jo monta kertaa nyt puhuvansa totta ja mitään muuta ei ole enää salassa. Tätä voi olla vaikea ymmärtää. Valehtelulle on monia selityksiä. Yksi ja kaikkein hankalin selitys on se, että addiktilla on sellainen persoonallisuushäiriö, jossa totuuden puhuminen on vain lähestulkoon mahdotonta hänelle. Puhutaan patologisista valehtelijoista. Normiaddiktin (ilman persoonallisuushäiriötä) valehtelu on usein pitkän ajan kuluessa kehittynyt tapa ja se tapa voi olla hyvin piintynyt. Kysyn addikteilta tämän: Onko valehtelutapasi ollut lapsuudesta asti ja mitä se on kehittynyt suojaamaan?

Suojelutehtävä

Riippuvaiset henkilöt valehtelevat, koska he suojelevat addiktiotaan. He haluavat piilottaa oman lohturiepunsa. Lisäksi he pelkäävät, että jos kumppani tietäisi koko totuuden, menettäisi hän parisuhteensa. Parisuhteen menettäminen on kenelle tahansa kova paikka ja siksi valheet. Taustalla voi olla lisäksi erittäin vakava hylkäämispelko ja kiintymyssuhdetrauma, jonka vuoksi addikti valehtelee vielä lujemmin säilyttääkseen parisuhteensa. Asia on kuitenkin niin, että addiktin toipuminen lähtee todella käyntiin vasta sitten kun hän lopettaa salaamisen ja valehtelun. Niin on laita myös puolison toipumisen, kun uusia järkytyksiä ja romahduksia ei enää tule paljastusten muodossa. Totuus ja rehellisyys ovat parisuhteen kiintymyssuhteen ja turvallisuuden rakentamisen lähtökohdat.

Toipumisen alkuvaiheessa tapahtuu usein vielä valehtelua

Rehellisyyttä ei voi odottaa vielä toipumisen alkuvaiheessa. Ne rajat, jotka puoliso on asettanut ensipaljastuksien jälkeen, harvoin pitävät. Sopimukset eivät pidä. Addikti on vielä omien ajatusvääristymiensä ja kieltämisen vanki. Addiktin on kohdattava ensin itsensä syvältä ja rehellisesti, jotta voi olkaa olemaan rehellinen puolisolle ja tämä vie aikaa. Jos ja kun addikti aidosti kohtaa autenttisen itsensä, siirtyy tämä myös muihin ihmissuhteisiin. Aitous, autenttisuus ja rehellisyys.

Toipuminen tarkoittaa myös sitä, että tullaan puhtaaksi

Englanninkielinen sananparsi sen sanoo: to come clean eli tulla puhtaaksi. Kun piilossa olevat asiat tuodaan valoon ja valheet tunnustetaan, tapahtuu puhdistuminen, tullaan puhtaaksi. Raamatussa sananlaskuissa sanotaan, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. (Snl.28:13) Tämä sanankohta on sovellettavissa myös seksiriippuvaisen henkilön elämään. Yleensä petetyn puolison tärkein pyyntö on se, että addikti ei enää valehtelisi, koska se on se asia, joka rikkoo eniten. Armon saaminen ja antaminen voi tulla vasta sen kautta, kun rikkomukset on tunnustettu ja hylätty.

Ole yhteydessä Addicareen, jos haluatte puhdistaa pöydän ohjatun selontekoprosessin kautta. Lisätiedot palvelut- sivulta.