TURVALLISUUS PARISUHTEESSANI- GASLIGHTING, MANIPULOINTI JA MUUT VÄKIVALLAN MUODOT

Tämä artikkeli voi olla hyvin kuohuttava. Asioita pitää tehdä kuitenkin näkyväksi. Kaikki seksiaddiktit eivät ole graavin väkivaltaisia parisuhteissaan, mutta henkinen väkivalta on aina läsnä siellä missä on kaksoiselämää, valehtelua ja pettämistä. Sen on jonkun sanottava ääneen. Myös petetyt kumppanit raivostuessaan voivat olla vastoin omia arvojaan väkivaltaisia, koska intiimipetos tuntuu ylivoimaiselta kestää. Jos tunnistat itsesi seuraavasta artikkelista, hae välittömästi apua esimerkiksi  Addicaresta tai https://nettiturvakoti.fi tai  https://nollalinja.fi

 

Klinikalla

 

Miten voin olla rikkirevitty,

muttei päälle päin mitään näy.

Haavoille raadeltu,

muttei pisaraakaan verta.

Rakkaani minut pahoinpitelit,

eikä jälkeäkään jäänyt.

Kehenkä muuhun nyt nojaisin?

Hae minut klo 17.00

 

Väkivalta murentaa yksilön terveyttä ja hyvinvointia

Parisuhteessa tai muussa ihmissuhteessa olevaa väkivaltaa, etenkin henkistä, voi olla vaikea tunnistaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun väkivallan kohde on tottunut väkivaltaiseen käytökseen jo aiemman elämänsä varrella ja pitää sitä normaalina ihmissuhteisiin kuuluvana käytöksenä. On tärkeää tunnistaa vallan epätasapaino ja väkivalta parisuhteessa, koska ne tuhoavat terveyttä ja murentavat hyvinvointia. Väkivalta ilmenee sykleinä niin, että välillä parisuhteessa on rauhallisia ja hyviä aikoja. Väkivallan luonteeseen kuitenkin kuuluvat paheneminen ja raaistuminen ajan myötä. Väkivallan muotoja ovat:

  • fyysinen (käsiksi käyminen, lyöminen, potkiminen, esineillä heittely, repiminen, liikkumisen estäminen, tukistaminen, tarvittavan hoidon laiminlyönti, jne.)
  • seksuaalinen (pakottaminen, painostaminen, seksuaalinen teko ilman lupaa, raiskaus)
  • taloudellinen (yhteisten varojen väärinkäyttö, toisen varojen hyväksikäyttö, toisen pitäminen taloudellisesti riippuvaisena)
  • hengellinen (uhkaaminen Jumalan rangaistuksella, ulossulkeminen hengellisestä yhteisöstä, seksiin painostaminen vedoten Raamatun sanaan, jne.)
  • henkinen eli psykologinen ja emotionaalinen (kontrollointi, nimittely, mitätöinti, halveksunta, mykkäkoulut, manipulointi, alistaminen, pelottelu, jne.)

Vähintään yksi väkivallan muoto läsnä

Kun parisuhteessa on seksiriippuvuutta, ilmenee siinä vääjäämättä aina myös henkistä (emotionaalista ja psykologista) väkivaltaa. Kaksoiselämän eläminen, toistuva valehteleminen, luottamuksen pettäminen ja pahimmillaan kumppanin manipulointi ovat henkistä väkivaltaa silloinkin, kun kumppani on vielä autuaan tietämätön siitä, mitä on meneillään. Seksiaddiktilla on valta kumppaniinsa nähden juuri salaisen elämänsä takia, johon toisella ei ole pääsyä.

Henkinen väkivalta ja seksiaddiktio

Seksiaddikti käyttää henkistä väkivaltaa suhteessa kumppaniinsa yleensä vain peitelläkseen omaa salaista elämäänsä. Joskus motivaationa on myös tarkoituksellinen halu satuttaa. Niin henkisen väkivallan kuin muunkin väkivallan taustalla ovat usein tekijän traumahistoria, alhainen itsetunto, vääristyneet ydinuskomukset itsestään ja riittämättömyyden tunne sekä niistä kumpuavat viha ja raivo. Väkivaltaa käyttämällä osoitetaan valtaa ja hallintaa suhteessa toiseen ihmiseen. Kun ajatellaan seksiaddiktioon johtavia taustatekijöitä, joita ovat traumat ja kiintymyssuhdevauriot, ei ole ihme, että seksiaddiktilla on myös taipumus käyttää erilaisia väkivallan muotoja suhteessa toisiin ihmisiin.

Henkisen väkivallan muotoja

Henkinen väkivalta voi olla näkyvää tai piilotettua. Suora, näkyvä aggressio ilmenee mm. vihamielisyytenä, pelotteluna (uhkaavat asennot, tuhoava käytös), syyttelynä, kritisointina, nimittelynä, uhkailuna, sosiaalisena eristämisenä, määräilynä, vähättelynä sekä arvosteluna. Se kohdistuu erityisesti ihmisen heikkouksiin. Jos tämä tapahtuu kotona, ei kukaan ulkopuolinen voi nähdä asiaa. Myös kohteeksi joutuneen voi olla vaikea itse tunnistaa tällaista piiloon jäävää väkivaltaa.

Ulkopuolisten on usein vaikea huomata sitä, että pariskunnan valtasuhteissa on jotakin pielessä. Valtasuhteiden epätasapainon voi peittää alleen esimerkiksi näennäinen ystävällisyys, joka verhoaa taakseen hienovaraista manipulointia ja petollisuutta (mm. gaslighting).

Henkiseen väkivaltaan liittyy usein todellisuuden vääristelyä omaan käyttäytymiseen liittyen: Kun kumppani konfrontoi seksiaddiktia epäilyistään, tämä kieltää, syyttelee, ylireagoi, keksii tekosyitä ja vähättelee. Usein hän myös uhriutuu ja syyttää epäilevää kumppaniaan esimerkiksi vainoharhaiseksi, hulluksi tai pettäjäksi.

Intiimianoreksia

Seksiaddiktilla mahdollisesti ilmenevä intiimianoreksia aiheuttaa puolisossa kivuliaan hylkäämiskokemuksen, joka voidaan kokea henkisenä väkivaltana. Intiimianoreksia ilmenee niin, että SA pidättäytyy antamasta kumppanilleen mitään, mitä tämä tarvitsee kuten läheisyyttä, empatiaa, lohdutusta tai muuta hänen tarvitsemaansa tukea. Parisuhteen seksielämässä se voi näkyä myös niin, että SA kieltäytyy antamasta puolisolleen seksuaalista läheisyyttä.

Gaslighting eli kaasuvalotus on psykologista väkivaltaa

Termi ”gaslighting” tulee elokuvasta (Gaslight, 1944), jossa näennäisen ystävällinen aviomies manipuloi vaimoaan niin, että tämä uskoo menettävänsä järkensä. Tällä tavalla mies saa vaimonsa heikkoon asemaan.

Gaslighting on systemaattinen ja hienovarainen manipuloinnin muoto, joka tapahtuu pitkän ajan kuluessa niin, että uhri ei huomaa tulleensa aivopestyksi. Gaslightingissa tekijä saa uhrinsa epäilemään omaa todellisuuttaan ja vaurioittaa näin uhrin kykyä luottaa omiin havaintoihinsa ja intuitioonsa. Kyseessä on ”kaasuvalottajan” yritys tuhota uhrinsa luottamus tämän omiin psyykkisiin kykyihin. Tekijä saa näin vallan uhrinsa tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen. ”Kaasuvalotusta” käyttävä SA saa kumppaninsa lopulta uskomaan, että

  • hänessä on jotain vikaa
  • hänen tavassaan nähdä maailma on jotain vikaa

Ajan myötä ”kaasuvalotuksen” kohde menettää varmuutensa ja itsetuntonsa sekä kokee itsensä heikoksi eikä lopulta luota omiin tietoihinsa, ajatuksiinsa eikä tunteisiinsa. Gaslighting etenee kolmen vaiheen kautta: Ensimmäinen on epäusko, toinen halu puolustautua ja taistella ja kolmas luovuttaminen sekä masennusvaihe.

Eräs kaasuvalottamisen muoto on ns. DARVO (Deny, Attack, Reverse, Victim, Offender). Tapahtumat etenevät yleensä seuraavasti:  SA:n kumppani ottaa puheeksi epäilynsä siitä, että puoliso pettää häntä. Ensin SA kieltää välittömästi kaiken (tai vähättelee tapahtumaa), seuraavassa hetkessä hän hyökkää kumppaniaan vastaan ja lopulta asettuu uhriksi esittämällä loukattua ja kaltoinkohdeltua ihmisparkaa.

 

Lähde: Dan Drake and Janice Caudill 2013. Relational abuse, patterns of emotional, covert and psychological abuse: APSATS, Multidimensional Partner Trauma Model Training 2019.