Terapeuttisen selonteon tarkoitus on palauttaa luottamus ja läheisyys parisuhteeseen. Lisäksi molemmat osapuolet pääsevät paranemisprosesseissaan eteenpäin, kun kaikki tarpeellinen tieto tapahtumista ja niiden ajankohdista on nostettu pöydälle ja valokeilaan. Kun addiktilla ei ole enää salattavaa, voivat molemmat huokaista ja he pystyvät  paremmin orientoitumaan tulevaisuutta kohden.

Perusteellinen, rehellinen selonteko luo parisuhteelle uudet perustukset

Selonteolla korjataan parisuhteen rikkimenneitä perustuksia. Oikein tehtynä ja ohjattuna sillä on huomattavia terapeuttisia vaikutuksia. Totuuden tietäminen on se palikka, jonka päälle muut tärkeät parisuhteen asiat laskeutuvat. Parisuhteen korjaamiseen tarvitaan totuutta: on saatava rakentavalla tavalla selvyys siitä, mitä on todella tapahtunut. Totuuden tietäminen antaa mahdollisuuden turvallisuuden, luottamuksen ja aidon läheisyyden kehittymiselle parisuhteessa. ”Rehellisen selonteon prosessi” voi olla ahdistava ja pelottava asia molemmille osapuolille, mutta se on tärkeä askel korjaamisyrityksessä seksiriippuvuuden runtelemassa parisuhteessa. Rehellisyys ja totuus antavat vankemman pohjan parisuhteelle kuin valheet ja puolitotuudet sekä parisuhteen pimeässä kellarissa luuraavat salaisuuksien luurangot. On aika kaivaa nämä luurangot esiin.

Miksi totuus tekee vapaaksi?

Addikteilla on taipumus kieltää, valehdella ja salata asioita paljastumisiensa (p-päivien) jälkeenkin. Tämä on heidän oppimansa selviytymiskeino ja defenssi. He kuvittelevat suojelevansa kumppaniaan ja parisuhdettaan lisätietojen aiheuttamalta mielipahalta. He haluavat myös päästä itse helpommalla salaamalla asioiden todellisen laidan. He myös pelkäävät hylkäämistä ja eroa, jos totuus heistä paljastuisi. Kaikki edellä mainitut seikat ovat ymmärrettäviä, mutta samalla estävät todellisen paranemisen. Olemalla täysin rehellinen ensin itselleen ja sen jälkeen kumppanilleen, avaakin vankilan ovet.

Totuuden kertominen hyödyttää seksiaddiktipuolisoa erittäin paljon: hän vapautuu kaikista valheista ja salaisuuksista, ja voi alkaa rakentaa omaa toipumistaan aidosti ja rehellisesti, ilman vilppiä. Tämä edesauttaa kieltämisen murtamista ja edelleen hänen paranemisprosessiaan..

Totuutta kaipaa myös petetty kumppani, joka totuuden tietäessään voi tehdä aidon, tietoon perustuvan päätöksen siitä, haluaako jatkaa tässä parisuhteessa. Petetty osapuoli ei yleensä halua elää kysymysten ja epäilyjen keskellä epätietoisuudessa, koska se on erittäin kuluttavaa psyykelle ja keholle. Kumppani ansaitsee kuulla totuuden kaiken kärsimänsä jälkeen, jos hän vain itse on valmis siihen.

Osaava ammattilainen on tarpeen

Jos luottamus, turvallisuus ja läheisyys ovat tärkeitä arvoja parisuhteessanne, on totuuden kertominen ja toisaalta totuuden tietäminen ensiaskeleita rakennustyössä. Kannattaa etsiä ammattilainen, jolla on koulutusta tämän prosessin ohjaamiseen. Ammattilaisen ohjaus on tarpeen, jotta selonteko palvelisi molempia osapuolia kummankin psyykkinen ja fyysinen turvallisuus huomioiden.

Jos addiktikumppani kieltäytyy perusteellisesta selonteosta eli kertomasta totuutta, on hänellä todennäköisesti vielä jotain salattavaa tai hän ei ole valmis näkemään vaivaa ja panostamaan parisuhteen eheytymiseen. Tämäkin on kumppanille viesti, jonka pohjalta hän voi tehdä päätöksiä. Kumppanilla on oikeus saada vastaus kysymyksiinsä sekä oikea tieto seksiaddiktin toimista ja pettämisistä itselleen sopivalla yksityiskohtaisuuden tasolla. Rohkaisen petettyä osapuolta pyytämään selontekoa ja pitämään sitä edellytyksenä parisuhteen jatkumiselle, jos se tuntuu sellaiselta asialta, että ilman sitä ette pääse eteenpäin.

Kysymyksiä pohdittavaksi kumppanille:

  • Tuntuuko sinusta, että on vielä asioita, joita kumppanisi salaa sinulta?
  • Haluatko tietää totuuden tapahtumista?
  • Miten yksityiskohtaisesti haluat tietää asioista?
  • Mitä haittaa täydestä selonteosta voi olla sinun elämässäsi? Entä hyötyä?

Edellytykset prosessiin ryhtymiselle

  • Kumppani kokee tarpeelliseksi saada kuulla totuuden tapahtumista ja niiden ajankohdista.
  • Addikti suostuu prosessiin.
  • Addiktilla on oma toipumisen tie alkanut: vertaisryhmän, tukihenkilön ja terapeutin tuki.
  • Kumppani osaa säädellä omia tunteitaan ja reaktioitaan terveellä tavalla. Hänellä on oma tukisysteemi olemassa (vertaisryhmä, terapia, ystävät, jne.)
  • Molemmat ovat psyykkisesti ja fyysisesti riittävän terveitä, kuten esim. ei psykoosivaaraa, itsetuhoisuutta yms.
  • Ei muutenkaan haavoittuvassa asemassa ollessa, kuten raskaana tai akuutissa kriisissä.

Selonteko-prosessi tiivistettynä

Selonteko on prosessi, jossa on erilaisia vaiheita ja kummallekin osapuolelle kirjallisia tehtäviä. Ohjeistukset käydään läpi yksilötapaamisessa ja sähköpostilla. Itse selontekokirjeen lukeminen on livetapahtuma fyysisesti ja siihen varataan 2 h aikaa. Ohjaajan tehtävänä on turvata parisuhteen molempien osapuolien henkinen ja fyysinen turvallisuus selontekokirjeen lukutilanteessa. Ohjaaja on myös henkisenä tukena koko prosessin aikana, joka on erittäin kuormittavaa aikaa molemmille. Selontekotilaisuuden jälkeen prosessi jatkuu vielä erinäisin tehtävin tavoitteena vapauttaa voimavaroja tulevaisuuteen suuntautumiseen yhdessä tai erikseen.

Mikäli koet, että ette pääse suhteessanne eteenpäin, selontekoprosessi saattaa olla se puuttuva palikka. Ole yhteydessä Kirsiin lisätietojen saamiseksi!

Tässä vielä linkit aiheeseen liittyen:

PodCast: Conversations: Disclosure with Janice Caudill (podbean.com)

YouTube: Conversations: Disclosure with Janice Caudill – YouTube