Pariterapian hyöty seksiriippuvuuden paljastumisen alkuvaiheessa

 

On hyvin tyypillistä, että kumppani vaatii välittömästi pariterapiaan hakeutumista pettämisvyyhdin alkaessa paljastua. Pariterapiasta ei välttämättä ole apua vielä seksiriippuvuuden paljastumisen alkumetreillä, koska addikti on vielä kieltämisen tilassa. On hyvin yleistä, että addikti valehtelee pariterapiassa omasta toiminnastaan. Hän ei pysty kertomaan totuutta, koska ei ole aloittanut omaa toipumistaan. Se on tyypillistä tässä nimenomaisessa sairaudessa, nimittäin salailu, valehtelu ja manipulointi. Toinen asia, minkä monet seksiaddiktin kumppanit ovat joutuneet kokemaan, on se, että pariterapeutti käsittelee seksiriippuvuutta kuten tavallista uskottomuutta eli parisuhdeongelmana. Henkilön seksiriippuvuus ei ole parisuhdeongelma. Se kylläkin tuo parisuhteeseen ongelman ja valtavan sellaisen. Kumppanilla ei kuitenkaan ole ollut osaa eikä arpaa seksiriippuvuudesta johtuviin pettämisiin. Seksiriippuvuus on alkanut kehittymään todennäköisesti jo paljon ennen parin tapaamista. Kumppania on siis turha syyllistää asiasta ja kysyä, että ”mikä on sinun osuutesi tässä teidän tilanteessanne?” Addikti osaa kyllä manipuloida pariterapiatilannetta niin, että kumppani on se, joka vaikuttaa hullulta ja tasapainottomalta. Ja sitä hän onkin kaiken valehtelun, salailun ja kaasuvalotuksen jälkeen….ihminen alkaa epäilemään omaa järkeään ja todellisuuttaan. Jotkut ovat päätyneet psykiatriselle osastolle pettämistrauman seurauksena.

Jotta pariterapia tai paritapaamiset voivat auttaa pariskuntaa, on addiktin lähdettävä hakemaan itselleen apua ja tosissaan. Suositus on, että hän olisi ollut vähintään 3 kk ”puhtaana” ja toipumisen tiellä käyden vähintään SAA ryhmässä ja mielellään myös asiantuntevan terapeutin vastaanotolla. Hänen aivonsa saavat mahdollisuuden alkaa toipua ja kieltäminen alkaa murtua. Hän joutuu kohtaamaan aiheuttamansa tuhon omassa elämässään, parisuhteessa ja perheessä. Vasta sen jälkeen pariterapiasta voi olla hyötyä.

Seksiaddikti välttelee ja kieltää

Seksiaddiktille on hyvin tyypillistä asiasta puhumisen välttely. Hän tuntee syvää häpeää itsestään ja tekemisistään. Häpeä estää häntä olemasta yhteydessä kumppaniinsa. Lisäksi usein on nähtävissä täydellinen empatiakyvyn puute. Kumppani sitä vastoin tarvitsee asian selvittelyä ja sitä, että addikti ymmärtäisi aikaansaamansa kaaoksen ja tuhon. Tilanne on näinollen vaikea. Miten päästä eteenpäin? Jotta parisuhde voi eheytyä ja luottamus palautua, on addiktin oltava valmis tekemään ” kova työ”. Hänen on oltava valmis tekemään kaikkensa, jotta kumppani alkaa tuntemaan olonsa taas turvalliseksi ja luottavaiseksi tässä suhteessa. Addikti ei saisi paeta paikalta ja jättää kumppaniaan yksin kysymysten ja tunnekuohujen kanssa. Hänen olisi opittava empatiataitoja ja otettava vastuu.

ERCEM-malli parityöskentelyyn

ERCEM-malli (Early Recovery Couples Empathy Model) parityöskentelyyn auttaa pariskuntaa tietyin ehdoin. Malli perustuu siihen, että kumppanin kipu tulee kuulluksi ja vastaanotetuksi turvallisella tavalla ja addikti opettelee taitoja, joilla korjata kiintymyssuhteeseen aiheuttamansa vauriot. Myös kumppani opettelee puhumaan tarpeistaan ja tunteistaan terveellä tavalla. Addiktin luonnollinen reaktio paeta tilanteesta tai olla kieltämisen tilassa, haastetaan lempeästi häntä häpäisemättä. Näin addikti saa mahdollisuuden kehittää itselleen moraalista selkärankaa ja sitä kautta päästä eroon häpeästään ja itseinhostaan. Ennen ERCEM-työskentelyn aloittamista on tehtävä rehellinen selonteko. (The therapeutic Disclosure Process).  Lyhyesti sanottuna, addikti tekee selvityksen kumppanilleen niistä tapahtumista ja kysymyksistä, jotka ovat vielä avoimia ja hämärän peitossa. Prosessia ohjaa koulutettu ammattilainen, jotta sen hyöty parisuhteelle olisi optimaalinen ja molemmille osapuolille turvallinen. Addicaren työntekijältä Kirsiltä saat lisätietoa, mitä rehellinen selonteko prosessi pitää sisällään ja mitkä ovat ERCEM-työskentelyn edellytykset.

https://sexhelpwithcarolthecoach.com/find-help