Emotionaalinen kehitys pysähtyy kun käyttö alkaa

Raflaava otsikko, mutta kuulehan tätä. Olen joskus lukenut tai kuullut, että riippuvaisen henkilön emotionaalinen kehitys pysähtyy siihen, jolloin hän alkaa ”käyttämään” (aineita, alkoholia, seksiä jne.) Jotenkin tämä on järkeenkäypää. Yleensähän asia on niin, että addikti käyttää ainetta tai toimintaa jonkin tunteen turruttamiseen, pahan olon poistamiseen. Hankalia tunteita ja asioita paetaan, emotionaalista kipua ei haluta tuntea. Miksi sitten jotkut ihmiset eivät kykene kokemaan ja kohtaamaan näitä ns. hankalia tunteita ja toiset kykenevät? Synnynnäinen temperamentti, herkkyys ja resilienssi…nämä kaikki vaikuttavat asiaan.

Tunteiden säätely kehittyy lapsuudessa

Vastausta voidaan etsiä myös kasvatuksesta ja siitä, miten lasta on pienenä opastettu tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä. Lapsuudessa aikuiset ihmiset eli yleensä vanhemmat ovat niitä, jotka opettavat, tai joiden pitäisi opettaa meille tunnetaitoja. Vanhempien ja muiden kasvattajien tärkeä tehtävä on sanoittaa lapselle erilaisia tunnetiloja sekä myöskin olla vastaanottamassa niitä. Pienelle lapselle raskaat tunteet kuten viha tai pettymys ovat liian isoja. Tarvitaan aikuisen tukea nähdä tunne, sanoittaa se ja ottaa osa siitä kannettavaksi. Näin lapsi oppii tunnetaitoja. Jos tällaista aikuista ei ole lähipiirissä, jää lapsi yksin tunteiden kanssa. Yksi lapsen kehittämä ratkaisumalli on ” en ajattele sitä”. Näin välttämismekanismi alkaa kehittyä. Sen lisäksi, että lapsen tunteita ei ole kuultu ja nähty, iso osa hänestä jää näkymättömiin ja häpeäpersoona alkaa kehittyä.

Riippuvuus on läheisyyshäiriö

Olen kuullut monet kerrat seksiriippuvaisen henkilön vaimon sanovan miehensä olevan joko mieslapsi, tunnekylmä tai emotionaalisesti kypsymätön. En tiedä onko emotionaalisesti kypsää addiktia olemassa, mutta siihen uskon, että aikuisenakin tunnetaitoja voi opetella. Yhden määritelmän mukaan seksiriippuvuudessa ei olekaan kysymys seksistä, vaan se on läheisyyshäiriö ” intimacy disorder”. Jotta ihminen voi olla aidossa yhteydessä ja läheisyydessä toiseen ihmiseen tarvitaan ajatusten ja tunteiden jakamista. Ja jotta tunteita voidaan jakaa, täytyy ne ensin tunnistaa ja kokea. Ja jotta tunteita voidaan tunnistaa ja tuntea, täytyy addiktin olla kuivilla eli lopettanut ”käyttäminen.” Alkoholi, huumeet, seksi ja muu riippuvuustoiminta turruttaa tunteet. Se turruttaa myös empatian, joka on ”tuntea jonkun kanssa” eli ”to feel with you”.

Tunnepäiväkirja avuksi kun opiskelet tunteita

Yksi omahoitoapu asiaan on tunnepäiväkirja. Osta itsellesi päiväkirja ja ala kirjoittamaan siihen joka päivä vähintään yksi tunne, jonka olet tunnistanut. Huomaa missä se tuntui kehossa ja kirjaa se ylös. Mieti myös mikä triggeröi tunteen. Mitä teit tunteen vallassa? Oliko tunteella jokin viesti? Miten tunne meni ohi? Tuliko halu peittää tai paeta tunnetta? Kirjoita myös mistä olet kiitollinen tänään.

Älä pelkää ja pakene tunteitasi, vaan kohtaa ne ystävinä. Saat paremman yhteyden itseesi ja sitä kautta muihin ihmisiin. Tunteet ovat silta toisen ihmisen luokse.