Ongelmallinen seksikäyttäytyminen ja sen arviointi

Pelastusköysi-kurssillani ja Parempi Parisuhde-kurssillani kysyn miehiltä tämän: ”Käytän sanaa addikti sen lyhyyden ja helppouden vuoksi, mutta onko täällä joku, joka vastustaa tai kokee loukkaavana sanan käytön itsestään? ” Vastauksena olen tähän asti saanut, että addikti-sanan käyttö ei haittaa ja että sitä he ovat; addikteja.

Totuus kuitenkin on se, että kaikki seksin suhteen ongelmallisesti käyttäytyvät ihmiset eivät ole addikteja, tai he eivät koe olevansa addikteja sekä kuin myös se, että addikti-sana voidaan kokea leimaavana. Siksi tuonkin Bill Herringin kehittelemän viitekehyksen tähän blogikirjoitukseen. Hän puhuu ongelmallisesta seksikäyttäytymisestä (problematic sexual behavior, BSB) addiktion tai riippuvuuden rinnalla. Tämä viitekehys soveltuu erityisesti heille, jotka eivät koe olevansa addikteja tai riippuvaisia, mutta kuitenkin jotain ongelmallisuutta käyttäytymisessä on.

Täältä pääset kuuntelemaan lyhyttä videota hänen ajattelustaan:

https://www.youtube.com/watch?v=1NZCr-5dyjM&t=57s

Minkä tahansa ongelmallisen seksuaalisen käytöksen arviointi voidaan aloittaa näillä viidellä kysymyksellä:

 1. Pidätkö lupauksiasi?
 2. Oletko sinut (ok) sen kanssa mitä teet?
 3. Hallitsetko itseäsi / toimintaasi?
 4. Oletko kunnossa?
 5. Suojeletko muita ihmisiä?

 

Seksuaaliterveys on paljolti vastuullisuutta

Huomaa, että seksuaalinen terveys muodostuu henkisestä terveydestä (mental health), fyysisestä terveydestä (physical health) ja kansanterveydestä (public health). Se tasapainoilee seksuaalioikeuksien ja vastuun välillä. Vastuullisuus seksikäyttäytymistä on tärkeä osa tätä BSB viitekehystä. Se käsittää seuraavia asioita:

 1. Jokaiselta on lupa
 2. Jokainen on suojattu ei-halutuilta fyysisiltä seuraamuksilta
 3. Ketään ei hyväksikäytetä missään muodossa

Lisäksi käyttäytymisen tasolla BSB kehys tutkii seuraavia viittä seksikäyttäytymisen ulottuvuutta henkilön toiminnassa:

 1. Sitoutumiseen liittyvät luottamusrikkeet
 2. Arvoristiriidat
 3. Vähentynyt kontrolli
 4. Negatiiviset seuraamukset
 5. Vastuun puute

 

Löydätkö itsesi tästä?

Herringin malli antaa armoa sellaisille henkilöille, joilla toden totta on ongelmia seksuaalisen käytöksen hallinnassa, mutta jotka eivät koe olevansa addikteja. Esimerkiksi henkilöllä on useita avioliiton / parisuhteen ulkopuolisia suhteita, mutta he eivät koe olevansa tai halua tulla leimatuksi addikteina. Herringin malli madaltaa kynnystä hakea apua ilman pelkoa leimaantumisesta addiktiksi. Sekä addiktiksi identifioituvia että ei addiktiksi itsensä kokevia voidaan kuitenkin auttaa samoilla metodeilla. Pääasia on, että käytöksensä ongelmalliseksi kokeva lähtee liikkeelle hakemaan apua.

Tiedän, että koet asiasi noloksi ja häpeälliseksi. Häpeä hälvenee vain sillä, että alat puhumaan jollekulle asiaa ymmärtävälle ongelmastasi. Se voi olla vertainen tai ammattilainen. Pääasia on, että alat puhumaan jollekin, joka ymmärtää.

Löysitkö itsesi yllä olevista kuvauksista? Rohkaistu pyytämään apua jo tänään!